Growthd Blog

บล็อคของนักพัฒนาที่รักการเขียนโปรแกรมสองคน

Tag

support screen

รองรับอุปกรณ์บน Play Store ด้วย supports-screens และ compatible-screens

วิธีกำหนดให้แอปพลิเคชันรองรับอุปกรณ์บน Google Play Store เนื่องจากปัจจุบันมี Android Phone, Android Tablet ออกมาจำนวนมากบางแอปพลิเคชันก็รองรับเฉพาะมือถือ บางแอปพลิเคชันก็รองรับเฉพาะแท็บเล็ต หรือบางแอปพลิเคชันรองรับการใช้ทั้งหมดมือถือและแท็บเล็ต ดังนั้นการที่ Google Play Store จะกำหนดให้อุปกรณ์ใดๆก็ตามมีสิทธิ์ดาวโหลด นักพัฒนาจะต้องเป็นผู้กำหนดข้อมูลในส่วนนี้ก่อนทำการอัพโหลดไฟล์ APK ขึ้น Google Play Store

© 2020 Growthd Blog

Up ↑

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Pinterest